Journal of the European Society for Gynaecological Endoscopy

esge_logo

Author's response

  • Author's response

    Ertan Saridogan

    Detail | PDF